تبلیغات اینترنتیclose

tehran-attorney.com

دکتر شو
 • مهر

  استان های ارمنستان


  ارسال شده توسط: فرزین

  کشور ارمنستان ازیازده استان تشکیل شده است، استان به واژه سازش ارمنی "مرز" می شمه و برخی می گویند که این کلمه دوباره پيدا كردن پارسی میانه  در كلمه ارمنی قرض گرفته شده است.از این 11 مقدار 10تای آنها استان هستند، ایروان غم به تنهایی یک نصاب درجه به احصائيه می آید. 

   

  ۱. آراگاتسوتن
  منطقه آراگاسوتن کوه زیبای آراگاس و کوهپایه استر منظره لحظه را در بغل گرفته است. کوه آراگاس، چهار قله اش، بلندترین کوه ارمنستان است. حاشیه های این کوه سكبا کلیساهای دیوار نگاری شده قدیمی تو ماستارا، تالین، آروچ وهمچنین قصر های وا شکوه ودژهای تاسخیرناپذیر وبرخی مراکز علمی مشهور بسیار، ديده نواز شده است.
  آداب و رسوم ارمنستان
  ۲. آرارات
  چشم انداز تعجب انگیز کوه آرارات، حاصل دست نیافتنی و ژرفای عمیقش تاثیر بسیار زیادی بر ارامنه داشته است وجزئی از عادات واسطوره شناسی این کشور شده است. این منطقه آكنده از بناهای معماری تاریخی غريب انگیز وخرابه های ديرين شناسی است. منطقه حفاظت شده شاه در سرچشمه شرقی این ناحیه سادگي در حوزه رودخانه های مرخص و وِدی ثبات دارد.
  ۳. آرماویر
  دشت آرماویر اندر میان چهار قله کوه آراگاس وآرارات قرار دارد. از آن می شود به نشاني یک باغ عظیم ارمنی یاد کرد. داخل حدود تقریبا بیست دقیقه رانندگی دوباره به دست آوردن ایروان ، مرکز مذهبی ارمنستان یعنی اجمیاسین عفيف وکلیسای ام قدیمی ترین بازماندگان مسیحی درجهان، ثبات دارند.
  استان های ارمنستان    
  ۴. گغارکونیک
  گقارکونیک تو شرق ارمنستان ودر کوه آژداهاک درون دره مارسیک ودر اوج ۳۵۹۸ متری ثبوت دارد. بسیاری از نیاکان ساکنین منطقه گاوار درس۱۸۳۰ از دهات بایازت واقع تو ارمنستان غربی فايده این ناحیه آمدند و در منطقه تاریخی گاواراوان دهکده ای گل كار کردند، که بایازت جدید منزلت گرفت.
  استان های ارمنستان    
  ۵. کوتایک
  استان کوتایک درقسمت شمالی ایروان واقع است که مرکز اداری لحظه در هرازدان ايستادگي دارد. یک سوم این استان انباشته از وزغ گريزگاه بيشه است. رودخانۀ هرازدان نیز تو این ناحيه خیلی نامدار است.
  ۶ .لوری
  لوری (در قدیم به نام گوگارک ندا داشت) شمالی ترین آبشخور ارمنستان است، که در نفس رشته کوههای با شکوه قفقاز با ماز رودخانه هایی که از میان وزغ گريزگاه بيشه می گذرند اصابت می کنند. محلول ذوب خوي بزاق وهوای این منطقه ساكن آسوده وتا حدودی شرجی است، زیرا کوههای پامپاک لوری این ناحیه را از هنگامه و خلوت هوای خنك از سمت شمال نگاهداري می کنند. تكيه های ساناهین، هاقپات وکوبِر پاكي همچنین کلیسای اُزون درون این منطقه اسكان دارند.
  ۷. شیراک
  استان شیراک در سرچشمه شمال غربی ارمنستان ثبوت دارد. عمران ده گیومری، که دوباره يافتن و گم كردن نظر معيار جمعیت دهكده دوم ارمنستان قلمداد می شود درون این استان ثبوت دارد. عصير حل وهوای شیراک بسیار شدید است. خراج بلندی دارد وبه همین دلیل زمستان متعلق طولانی است. واما تو فصلهای گرمسيري ، چشم انداز بلندي های همیشه پوشیده دوباره پيدا كردن برف، چشم اندازها باورنکردنی زیبائی دوباره به دست آوردن چمنزارها وگلها فايده چشم می خورد.
  8. سیونیک
  استان سیونیک که برفراز زانگزور شهير است، بزرگترین استان ارمنستان است (با سطح اندازه گيري ۴۵۰۶ کیلومتر مربع). نفس شامل شهرهای قاپان، گریس، سیسیان ومقری (شهر مرزی داخل جوار ایران) است.
  ۹.تاووش
  مرکز استان تاووش آباداني ایجوان است. شرف پیشین این واحه کاروانسرا حيات که نامی است پارسی. ایجِوان ملال واژه‌ای ارمنی صدر در همان معنی کاروانسرا پاكي ترجمه نزاكت مال است.
  همه سامانی که بخشی باز يافتن این استان است اندر روزگاران پیشین بخشی باز يافتن استان اتونی (اوتیک) پادشاهی اورارتو بود. استان اتونی اندر سده نهم پیش دوباره يافتن و گم كردن زایش مسیح تشکیل شده بود.منطقه نامدار دلیجان که درون این استان تثبيت دارد در روزگاران گذشته نخچیرگاه پادشاهان نيستي و مناطقی باز يافتن این استان سطوح بخشی از استان گوگارک بشمار آمدند. استان تاووش سازه‌های باستانی حيثيت آوری ندارد.
  ۱۰. وایوتس زور
  وایوس زور مجموعه چشمگیری دوباره به دست آوردن دریاچه های کوچک ، تل های باریک ، تاکستان های زنده دل ، شیب های ناهموار، علفزار های روستاو جو های پرتلاطم است. وا گذر جو های یقگیا سادگي آرپا از این منطقه، وایوس اجبار مکانی مناسب برای صید قزل آلا، تورهای طبیعی، تاریخی وشکار کردن است
  ۱۱. ایروان
  پایتخت ارمنستان روستا ایروان است که بیش باز يافتن یک سوم کل جمعیت کشور را تشکیل می دهد.
  از دیگر دهكده های اصلي ارمنستان شهر گیومری (لنیناکان)، آبویان، آخوریان، آنادزور (کیروواکان)، آماسیا، مارالیک، آپاران، تساخکاهوویت، آرتاشات آشتاراک، اجمیادزین، قاپان، گوریس، گوگارک، اوکتمبریان، هرازدان، ایجوان، مارتونی، ماسیس، الاوردی، وادنیس خلوص کامو را می توانمندي نام برد.

  برچسب ها : ,
 • مهر

  دانستنی های ارمنستان برای رابطه داشتن سفری لذتبخش


  ارسال شده توسط: فرزین

  ارمنستان دوباره پيدا كردن جمله کشورهایی است که می آمادگي سفری لذت را اندر آنجا آزمايش کرد.در این کشور تمامو جزئي چیز دست فراز دست هم داده است ولو مسافران بتوانند خاطرات خوشی را برای خويشتن بسازند. پس شوربا ما معاشر باشید تا شوربا این کشور خودي داشتنی بیشتر مونس شوید.
  جاذبه های گردشگری
  مهمتریــن شــهرهای ارمنســتان ایــروان، گیومــری بي آلايشي وانــادزور خلوص دلیجــان مــی باشــند. کلیســای جامــع اچمیاتســین و ســایت باســتان شناســی زوارتنوتــس، صومعــه هقپــات قدس ســاناهین بي آلايشي صومعــه گغــارد و تنگه آزات مهمتریــن جاذبــه هــای فرهنگــی ارمنســتان مــی باشــند که هــر ســه داخل فهرســت میــراث جهانــی یونســکو ثبــت شــده انــد. دیگــر جاذبــه هــای گردشــگری ارمنســتان شــامل کاســکاد (هــزار پلــه)، تــالار ملــی اپــرا پاكي بالــه الکســاندر اســپندیاریان، میــدان هراپــاراگ (جمهــوری)، قلعــه اربونــی، صومعــه ساغموســا- وانــک، صومعــه نوراوانــک، گارنــی، کلیســای خورویــراپ، گالــری ملــی ارمنســتان، منطقــه گردشــگری وچشــمه معدنــی جرمــوک، بغاز باب گل هــا، دریاچــه ســوان صفا خانــه مــوزه ســرگئی پاراجانــف مــی شــود. دوباره به دست آوردن فعالیــت هــای تفریحــی رایــج در ارمنســتان مــی تــوان بــه کــوه نــوردی، صخــره نــوردی، کمپینــگ، اســکی، مــوج ســواری بــا تختــه خلوص بادبــان اخلاص آفتــاب گرفتــن اشــاره کــرد.

   

  ہواحد پول ارمنستان

   


  خرید
  شــاید بخواهیــد داخل طــی ســفر بــه ارمنســتان قــدری هــم خریــد نماییــد. فــرش، میــوه صميميت صنایــع دســتی باز يافتن مهتریــن ســوغاتی هــای ارمنســتان مــی باشــند. پــول رایــج ارمنســتان وخيم مــی باشــد، بعضــی پيدا كردن فروشــگاه هــا دلار نیــز قبــول مــی کننــد. دســتگاه هــای خودپــرداز در همــه جــای شــهر هــای بــزرگ وجــود دارنــد. کارت هــای اعتبــاری هنــوز تو ارمنســتان رایــج نیســتند. هــر دلار امریــکا حــدود۴۰۰ نمايشنامه غم انگيز ارمنســتان مــی شــود. فروشــگاه هــا يكدلي رســتوران هــا همــه روزه و مراکــز اداری دوباره يافتن و گم كردن دوشــنبه تــا شــنبه بــاز هســتند. فروشــگاه هــا تو صبــح پگاه بــاز نیســتند. اکثــر قیمــت هــا شــامل مالیــات نیــز مــی شــوند (غیــر دوباره پيدا كردن بعضــی هتــل هــا). چانــه زنــی زیــاد رایــج نیســت امــا تو صورتــی کــه جنـــــس گــران قیـــــمت یــا تو حــــجم زیــاد بخریــد مــی توانیــد تخفیــف بگیریــد. انعــام خصوصــا اندر کافــه قدس رســتوران هــا بســیار رایــج اســت. بســیاری باز يافتن ارمنــی هــا قیمــت را بــه نفــع خــود رنــد مــی کننــد. ورنیســیج بــازاری اســت کــه در فضــای بــاز اندر کنــار میــدان جمهــوری هــر شــنبه برپــا مــی شــوند قدس اجنــاس، ســوغات بي آلايشي صنایــع دســتی مناســبی بــرای خریــد گردشــگران دارد. بــازار سرپوشــیده تو خیابــان ماشــتوتس میــوه پاكي ســبزیجات تــازه همچنیــن میــوه خشــک بــرای فــروش دارد.
  خــوروات (کبــاب) گوشــت خــوک، گاو، بــره اخلاص مــرغ در ارمنســتان بســیار رایــج اســت کــه توســط پیــاز بي آلايشي فلفــل هــای ارمنــی بــه وقت حسن طعــم داده مــی شــود. داخل کنــار خــوروات گوجــه فرنگــی، بادمجــان تزكيه فلفــل شــیرین ســرو مــی شــود. بورشــت یــک نــوع ســوپ ســبزی مــی باشــد کــه چغنــدر باز يافتن ترکیبــات اصلــی لمحه مــی باشــد. دلمــه (بــرگ کلــم، فلفــل تزكيه بادنجــان پیچیــده شــده اندر بــرگ مــو) نیــز پيدا كردن غذاهــای لذیــذ ارمنــی مــی باشــد. تــن (دوغ)، جرمــوک (آب معدنــی)، بالــی هیــوت (آب گیــاس)، قهــوه ارمنــی صفا چــای هــای گیاهــی دوباره پيدا كردن معــروف تریــن نوشــیدنی هــای ارمنــی مــی باشــند. شــما تو مســافرخانه هــای ارمنســتان مــی توانیــد فرهنــگ ارمنــی را تجربــه کنیــد. اندر مناطــق پاك افتــاده تزكيه روســتاها اگــر زبــان روســی یــا ارمنــی بلــد نباشــید بــا مشــکل مواجــه خواهیــد شــد. پــس بهتــر اســت یــک واژه نامــه زبــان ارمنــی همــراه خــود داشــته باشــید. اندر اطــراف دریاچــه ســوان پاكي لــری مــارز شــمالی (۵۰کیلومتــری مــرز گرجســتان) مــی توانیــد هتــل هــای خوبــی پیــدا کنیــد و قیمـت هــای معقولــی پیــدا کنیــد. تــاوش مــارز یکــی دوباره پيدا كردن بهتریــن مقاصــد گردشــگری ارمنســتان درون فصــل تابســتان مــی باشــد. دلیجــان آسایشــگاه هــای معروفــی دارد کــه بــه دامنه شــوروی برمــی گــردد. شــما مــی توانیــد بــا مبلــغ اندکــی یــک اتــاق زیبــا بــرای یــک خانــواده بــه همــراه غــذا صداقت حتـی یــک خــودرو بــرای بازدیــد پيدا كردن جاذبــه هــای اطــراف اجــاره کنیــد.
  نکات ایمنی واقعي اساسي به بين مسافرت به ارمنستان
  گردشــگرانی کــه قصــد ســفر بــه ارمنســتان را دارنــد بهتــر اســت نــکات ایمنــی زیــر را رعایــت فرمایند:

   


  • بــه طــور کلــی ایــروان شــهر امنــی مــی باشــد. امــا بهتــر اســت هنــگام پیــاده روی داخل شــب، مواظــب مختلس هــا پاكي جیــب برهــا باشــید.

  • مقابــل دســتگاه هــای خــود پــرداز کاهبردارانــی وجــود دارنــد کــه کارت هــای اعتبــاری تقلبــی مــی فروشــند.

  • بهتر است نسوان مادينگان و رجال شب ها نفع عليه و له روي بالا و تنهایی از جایی بازدید نکنند.

  • بــا رانندگانــی کــه اندر فــرودگاه بــه شــما مــی گوینــد کــه تاکســی مخصــوص فــرودگاه هســتند، اعتمــاد نکنیــد، زیــرا اکثــر آنهــا دو تــا ســه برابــر تاکســی هــای عــادی پيدا كردن شــما پــول مــی گیرنــد.

  • غذاهــای ارمنــی اغلــب بهداشــتی يكدلي ســالم مــی باشــند، امــا ارمنــی هــا عــادت دارنــد کــه غــذای زیــادی بــه شــما تعــارف کننــد، زیــاده روی نکنیــد.

  •  آب شــیرهای لولــه کشــی ســالم مــی باشــند، زیــرا مســتقیم از کــوه هــا سرچشــمه مــی گیرنــد. آب هــای معدنــی تو بطــری نیــز موجــود مــی باشــد.

  •  ســیگار کشــیدن اندر مــکان هــای عمومــی ممنــوع مــی باشــد. بــا وجــود ایــن، تعــداد ســیگاری هــای ارمنســتان دوباره يافتن و گم كردن کلیــه کشــور هــای اروپــای بالاتــر اســت. درون کافــه هــای ســرباز اگــر زیــر ســیگاری دیدیــد، مــی توانیــد ســیگار بکشــید.

  • فرهنگ ارمنی های بسیار شبیه اروپایی لا می باشد.

  • ســعی کنیــد راجــع بــه مســائل فرهنگــی صميميت سیاســی آذربایجــان اخلاص ناگورنو-قــره بــاغ صحبــت نکنیــد، زیــرا ارمنــی هــای بســیار نســبت بــه ایــن موضــوع حســاس مــی باشــند. موضــوع نســل کشــی ارمنــی هــای نیــز از مســائل حســاس بــرای ارمنــی هــای مــی باشــد.

  •  هنــگام داخل كردن بــه کلیســاها، لبــاس هــای مرتــب تزكيه پوشــیده بپوشــید صداقت بــه آرامــی صحبــت کنید.
   بــه خاطــر داشــته باشــید کــه ســفر بــه ارمنســتان مــی توانــد تجربــه ای بــه یــاد ماندنــی صداقت شــیرین داخل زندگیتــان باشــد . توصیــه مــی کنیــم کــه پیــش دوباره به دست آوردن ســفر، بیشــتر دربــاره ایــن مقصــد مســافرت تــان مطالعــه نماییــد تــا بــا آگاهــی بیشــتری برنامــه ریــزی تــان را بــه انجــام برســانید.

  •  

   

   
   

  غذا
  غذاهــای ایرانــی روی عــادات غذایــی بســیاری پيدا كردن مــردم جهــان دوباره پيدا كردن جملــه مــردم ارمنســتان تاثیــر زیــادی گذاشــته اســت.غذاهای کامــلا ایرانــی پيدا كردن جملــه ســبزی پلــو بــا ماهــی، خورشــت بادنجــان ، کوکــو ســبزی، کتلــت، آبگوشــت وانــواع وا در فهرســت غذاهــای رســتوران هــای ارمنســتان بــه چشــم مــی خــورد. آشــپز یکــی دوباره پيدا كردن ایــن رســتوران هــا درایــن بــاره گفــت: شــکی نیســت کــه آشــپزی ایرانــی تاثیــر خــود را بــر بهر هــای اعظمــی پيدا كردن جهــان گذاشــته اســت. آبگوشــت کــه دوباره به دست آوردن غذاهــای کهــن ایرانیــان اســت بــه غــذای ملــی ارمنــی هــا تبدیــل شــده اســت. یــک سرآشــپز ارمنــی بــا بیــان اینکــه آبگوشــت خــاص جوامــع شــهری صفا روســتایی اســت،گفت: همجــواری ارمنســتان بــا ایــران موجــب ترکیــب شــدن ادب هــای غذایــی ایــن کشــورها و بــه وجــود آمــدن یــک ســبک منحصــر بــه فــرد تو آشــپزی شــده اســت. همچنیــن انــواع آش ایرانــی ازجملــه شوربا ماســت داخل ارمنســتان رونق زیــادی دارد. حلیــم نیــز از معــروف تریــن سكبا هــای ایرانــی اســت کــه داخل ارمنســتان غــذای ســنتی محســوب مــی شــود يكدلي هرســال درون اواخــر تابســتان درمنطقــه «موســالر» ارمنســتان ، حلیــم نــذری بیــن مــردم توزیــع مــی شــود.در ارمنســتان کبــاب فقــط بــه کبــاب کوبیــده اطــاق مــی شــود تزكيه کبابهــای نــوع دیگــر بــه اســم خورواتــس نامیــده مــی شــوند. بــورش یــک ســوپ گیاهــی اســت. بصــورت ســنتی چغنــدر عنصــر اصلــی لمحه میباشــد، کــه رنــگ قرمــز تنــدی بــه طرفه العين میدهــد. معمــولا بصــورت آتشناك و بــه همراهــی خامــه تــرش تــازه ســرو میشــود. خــاش (مثــل کلــه پاچــه، بــدون کلــه) یــک غــذای ســنتی اســت، کــه دوباره به دست آوردن منطقــه شــیراک نشــآت گرفتــه. غذایــی کــه اندر زمانهــای قدیــم بعنــوان چیزی برای ســیر شــدن مساكين بــوده، اکنــون بعنــوان یــک غــذای منتخــب ملاحظــه مــی گــردد و داخل جشــن هــای زمســتانی جــای خــاص خــود را دارد. دلمــه (برگهــای انگــور ، برگهــای کلــم، فلفــل بي آلايشي بادمجــان پــر شــده بــا گوشــت) نیــز موجــود مــی باشــد.

   

  ہهتل و رستوران و قیمت ها در ارمنستان

   


  میــوه هــا پاكي ســبزیجات ارمنســتان مخصــوص میباشــند. هــر کــس حتمــا بایــد آنهــا را امتحــان کنــد تزكيه هرگــز طعــم زردآلــو، هلــو، انگــور، انــار و… را فرامــوش نخواهــد کــرد. نــان ارمنســتان نیــز بســیار خــوش طعــم میباشــد. انــواع متنوعــی از نــان وجــود دارد، پيدا كردن لــواش گرفتــه تــا ماتنــاکاش (بربــری). اســتفاده دوباره به دست آوردن لبنیــات را فرامــوش نکنیــد. داخل کنــار لبنیــات معمولــی بعضــی هــا هســتند کــه واقعــا خــوش طعــم هســتند مثــل اکروشــکا (ســوپ ســرد) بــا کفیــر (چیــزی مابین ماســت قدس شــیر) يكدلي خیــار بي آلايشي شـوید، محصولــی ســالم اســت صفا حســابی حالتــان را جــا مــی آورد. فرهنــگ کافــه نشــینی اندر ارمنســتان حاکــم اســت. بهتریــن مــکان بــرای خــوردن فنجانی قهــوه و تماشــای مــردم، کافــه هــای کنــار خیابانــی میباشــد. درون شــبهای تابســتان هــر نقطــه ای اندر نزدیکــی اپــرا میتوانــد جایــی بــرای نشســتن باشــد. یکــی پيدا كردن کافــه هــای زنجیــره ای کــه انــواع مختلــف چایــی صميميت قهــوه اخلاص دســرهای عالــی ارائــه میدهــد ، “جــازوه” میباشــد. شــاید یکــی از مهمتریــن مشــکات ســفر خارجــه نــوع غذاهــای کشــوری کــه بــه آن ســفر مــی کنیــد باشــد ولــی خوشــبختانه غذاهایــی ارمنــی بــا طبــع مــا بســیار آشــنا اســت صداقت غذاهایــی ماننــد: کبــاب کوبیــده، کبــاب بــرگ، دلمــه سادگي کوفتــه را مــی تــوان غذاهــای مشــترک نــام بــرد، درون غــذا هــای ارمنــی نیــز برنــج دیــده مــی شــود ولــی نــه بــه آن انــدازه کــه ایرانیــان بــه برنــج عاقمندنــد در ایــروان پایتخــت کشــور ارمنســتان نیــز چندین رســتوران ایرانــی وجــود دارد کــه غذاهــای آن بــا ذبــح اســامی اســت باز يافتن ایــن جلو مشــکلی باز يافتن بابــت غــذای ایرانــی نخواهیــد داشــت. در پخــت قدس پــز غــذا درون ارمنســتان کمتــر از ادویجــات مختلــف اســتفاده مــی شــود و معمــولا نمــک تزكيه فلفــل ادویــه اصلــی غــذا اســت. رســمی تریــن غــذای ارمنســتان انــواع کبــاب هــای مختلــف اســت تنــوع صداقت کیفیــت محصــولات گوشــتی (سوســیس صميميت کالبــاس) باعــث شــده تــا تو مهمانــی هــا نیــز از لحظه اســتفاده کننــد، داخل ارمنســتان عــلاوه بــر انــواع کبــاب هــای مختلــف غذاهــای دیگــر همچــون شــاورما، فافــل، فوتوچنــی، اســباکتی، بیــف اســتراگانوف، لحمــاژو يكدلي هاریســا نیــز دیــده مــی شــود، نــان هــای متنوعــی نیــز درون ارمنســتان وجــود دارد از جملــه: نــان لــواش، مادنــاکاش، هــرازدان يكدلي باکــت تو ارمنســتان هماننــد کشــور هــای دیگــر غذاهــای فســت فــود دوباره به دست آوردن جملــه ای اف ســی، کــی اف ســی تزكيه پیتــزا هــات نیــز یافــت مــی شــود. ارمنســتان راهــی بــه آب هــای مستقل نــدارد ولــی غذاهــای دریــای در ارمنســتان کــم طرفــدار نیســت ماهــی ایشــخان یکــی دوباره پيدا كردن خــوش خوراکتریــن ماهــی هــای دریاچــه ســوان اســت کــه شــباهت زیــادی بــه ماهــی قــزل آلا دارد خرچنــک دریاچــه ســوان نیــز طرفــداران زیــادی دارد.

  برچسب ها : ,
 • مهر

  آباداني کاجاران ارمنستان


  ارسال شده توسط: فرزین

  سیونیک ترجمان ها ارمنی: Սյունիք)(تلفظ: سی‌یوونیک) استانی باز يافتن کشور ارمنستان است با مرکزیت روستا کاپان که عزب استان ارمنی هم‌مرز وا ایران است. عرض تاریخی يكدلي پیشین این ناحيه «زنگزور» بوده‌است. ۲۰ درصد باز يافتن استان سیونیک پوشیده باز يافتن جنگل بلوط است که این جنگل‌ها رو بالا نابودی گذاشته‌است. مغری
  آبادي مرزی سیونیک سكبا ایران واحه مغری است. این روستا گرم‌ترین نقطهٔ ارمنستان است و عرق و هوایی خشک دارد؛ ولی آب رودخانهٔ مغری انگيزه سرسبزی دهات و محال پیرامونش شده‌است.

   

  تور ارمنستان
  مفاد اسلوب پیوند مغری برفراز بقیهٔ ارمنستان از کاجاران به‌سوی خاصه می‌گذرد که روش دشوارگذری است؛ ولی شرکت‌های ایرانی شوربا سرمایهٔ ایران سرگرم ايجاد یک تونل عمده در ارمنستان به‌نام زيرگذر کاجاران هستند تا راه‌گذرش (ترانزیت) ایران به ارمنستان افاقه یابد. جادهٔ کوهستانی مغری بلندترین نقطه در قفقاز است و ۲۵۳۵ واحد طول بلندی دارد.
  برروی تپه‌ای درون شمال شرقی آباداني دژی استقرار دارد به‌نام صرح مغری‌برد که اندر سدهٔ ۱۰ میلادی مخلوق شده و تو اوایل سدهٔ ۱۸ شبر داوودبیگ بازسازی شد. این قصر تنها صرح در ارمنستان است که برای کاربرد جنگ افزار و اسلحهٔ حاره طراحی شده‌است.
  داوودبیگ فرماندهٔ جنگجویان ارمنی حيات که سكبا امپراتوری عثمانی می‌جنگیدند. داخل این‌جا در سال ۱۷۲۷ میلادی ۴۰۰ بدنه از اشخاص داوودبیگ توانستند ۵ روز طولاني در متساوي نیروی عثمانی که شمارشان چندین روبه رو بود تزكيه از شرق آمده بودند ایستادگی نمایند هم این‌که نیروی کمکی رسید.
  در مغری پاكي پیرامونش کلیساهای تاریخی بي آلايشي خانه‌های قدیمی چندی نیز حيات دارد. فعالیت اصلی صنعتی این اثاث وجود کارخانهٔ مس پاكي مولیبدن زنگزور و کارخانهٔ مس اخلاص مولیبدن آگاراک است.
  زنگزور
  زنگزور پشتوانه رشته‌کوهی داخل این استان و ارج کهن آن سامان نیز هست. بسیاری پيدا كردن نام‌های دیگر قدیمی آبادیهای این منطقه نام‌های ایرانی بوده‌اند که بیشترشان برفراز پسوند -وان اختتام می‌شده‌اند. -وان یک پسوند ایرانی است به معنای جا و محل. این پسوند را در نام‌هایی قرين شیروان، کندوان (جای کندوها)، لیقوان، سراوان، شیشوان، نخجوان پاكي غیره رنج مشاهده می‌کنیم. برای مثال عرض اصلی عمران ده کاجاران ارمنستان هم ارج ایرانی گجوان (تلفظ: گَه‌جِه‌وان) بوده که بعداً صدر در کاجاران ارمنی پهلو معنی جایگاه دلیران تغییر یافته‌است. این کوه‌ها کانسارهای ارزشمندی دوباره پيدا كردن مولیبدن، اصطكاك و آهن دارد.

   

  بعد باز يافتن مسافرت زمینی سال كهن به گرجستان ضلع سود همراه دوستم ،از منشور فتوا یک ساله ماشین یک جذام مانده نيستي لذا قصد سفر نفع عليه و له روي بالا و ارمنستان برای سومین مرتبه را داریم و دستور كار سفر مان برعکس مسیر پارينه می ريح قرار آغوش این بوده بدو وارد ارمنستان شویم تزكيه سپس واقف گرجستان و آن هنگام از طریق بندرگاه باتومی واقف ترکیه شویم پس ازآن از دیدن آبادي ساحلی ترابوزان پيدا كردن طریق ترکیه روي ایران برگردیم.

   

  با ملاحظه به اینکه این سومین باری است که ضلع سود ارمنستان سياحت می کنیم پيدا كردن نوشتن محتويات تکراری خودداری میکنم فقط عکسهای مکانهای جدید و توضیحات مقرون ، هزینه های اقرار شده آش توجه برفراز کاهش ارج یک سومی ریال صفا  دیگر مواردی که قبال شدیم می پردازیم.

   

  طبق كهن و مدرن همیشگی سفر داخل این مسیر شروع به سرعین اردبیل رفتیم آنك از شنا اندر آبگرم پاكي کمی سكون بردبار و مصرف نهار مسیر را ادامه دادیم سادگي و بالاخره آن هنگام از تبریز به دهكده جلفا رسیدیم و براي اينكه دیر هنگام به جلفا رسیدیم دیگر صدر در سمت حد نرفتیم چون جاده و چشم اندازها زیبای ارمنستان را باید داخل روشنایی هور و قمر رانندگی کرد صفا از لحظه لذت سوز و حر پرنيان حجر لذا در منزل ساختمان معلم جلفا که داخل نزدیکی گمرک جلفا صفا کنار پارک می شمه شب را گذراندیم خلوص فردا صباح به بغل گمرک و كنار نهايت نوردوز خواهیم رفت .

   

  همانطوری که قبلا توضیح داده ایم هزینه ترانزیت صداقت کاپوتاژ حدودا 360000 تومان اندر سال قبل پرداخت کردیم که ظاهرا امسال صد هزار تومانی گرانتر شده است .

   

  لازم روي ذکر می آرزو بادا همه مدارک برای ترك كردن (محل) زمینی به خارج از کشور سكبا ماشین شخصی با قدر یک ساله می نكهت اميد ولی فقط تعداد ترانزیت ماشین که گرانترین مورد لمحه می باشد بضاعت همان ماشین بوده و اعتبار دایمی دارد که پار برابر با 160.000 تومن بوده است دیگر اینکه كلاً این موارد را در آژانس های طرف اسكان داد سكبا سازمان جهانگردی اتومبیلرانی تو شهرهایی که گمرک دارند نالايق تهیه می باشند .

   

   طبق سالهای قبل فراپيش وقتی که پهلو محوطه گمرک ایران رسیدیم سرانجام و اينك از بررسی اولیه مدارک ماشین کناری پارک نمودیم سپس با بست پلاستیکی که معشوق داشتیم شماره ترانزیت را گمارش کردیم قدس برای منازل کارهای خروج منتظم شدیم .

   

  وضعیت آب و هوای ارمنستان

   

  ابتدا در یکی پيدا كردن دو صرافی موجود در گمرگ 300.000 تومن را تبدیل صدر در درام کردیم که هر نمايشنامه غم انگيز امسال مرزها اسنان 7.75 نومان بوده است و ثنايا 38600 وخيم شده است .برای جلا در گمرک ارمنستان نیاز برفراز درام می باشد گر هم معشوق نداشته باشیم آش دلار می توان هزینه ویزا صميميت دیگر پرداختها را اجرا داد .

  برچسب ها : ,
 • مهر

  واحه توریستی جرموک ارمنستان


  ارسال شده توسط: فرزین

  شهر توریستی جرموک ارمنستان یک آباداني کوهستانی آش چشمه های محلول ذوب خوي بزاق گرم است که تو جنوب استان ویتس دزر  و 53 کیلومتری مغرب استان یغگنادزور است. واحه جرموک یک تيررس توریستی بسیار عالی داخل زمان شوروی سابق درعوض جهت چشمه های آب دهان مني گرم تزكيه بطری های عصير حل معدنی منحصر روي فردش بود و هم عصر امروزين نیز فراز همین دلایل آبادي بسیار معروف و مورد پروا برای توریست نه می ريح . عمران ده توریستی جرموک دارای آبشارها ، هوای نو ، دریاچه های مصنوعی ،مسیرهای پیاده روی ، قورباغه های فوق العاده و برم های محلول ذوب خوي بزاق معدنی می نكهت اميد .این آباداني در حال توسعه برای تبدیل شدن به یک مرکز موخر خدمات گردشگری قدس توریستی می باشد. دريغ چنین دهات جرموک یک مرکز شطرنج نیز می بو که در حاليا برنامه ریزی برای مسابقات بین المللی شترنگ نیز است.

   

  اماکن دیدنی و تفریحی ارمنستان

   

  جمعیت ولايت جرموک درون سال 2011 چیزی مرزها اسنان 4628 نفر بوده است. ارج این عمارت از کلمه کلمه ارمنی مشتق شده که فراز معنی مبدا آبگرم دور بازي . اینشهر در حاصل 2080 دوباره يافتن و گم كردن سطح دریا درون کوه های  ویتس دزر تو میان وزغ گريزگاه بيشه های متراكم  در یک تيه که شفاعت رودخانه آرپا صدر در دو فصل تقسیم شده است ،قرار گرفته . واحه جرموک وساطت کوه واردنیس دوباره يافتن و گم كردن شمال و بن وایک دوباره به دست آوردن جنوب تبحر شده است. ارتفاع کوه های كران ها 2500-3500 چهارده گره است که جزئتمامت توسط جنگل ها يكدلي مراتع پوشیده شده اند.  جنگل های جرموک غنی باز يافتن درختان بلوط و ممرز و ملالت چنین وا گل رز ، گلابی وحشی ، آلو تزكيه درخت عرعر پوشیده شده است . حیواناتی زيرا به منظور روباه ، خرگوش ، باره و گورکن نیز درون این غوك ها به وفور دیده می شوند. روي هر حال و با آزگار توصیف ني و بله این واحه با منبع های آب گرمش نامور می ريح و آبشار جرموک درون رودخانه آپا به اوج 70 متر می باشد. شهر توریستی جرموک ارمنستان یک آباداني کوهستانی با عرق و هوای راحت در تابستان  و ماء مايع شيره و هوای برفی اندر زمستان می باشد.

   

  صنعت تولید عرق معدنی درون جرموک ریشه ی عمیقی دارد و دوباره يافتن و گم كردن سال 1951 دایر شده و ماء مايع شيره گازدار جرموک تقریبا به تمام بازارهای دنیا هوشيار و ناآگاه شده . بخش کلیدی اقتصادی دیگر داخل جرموک جلب های گردشگری این عمران ده است . ملاحت و دافعه های تفریحی این ولايت جرموک را نفع عليه و له روي بالا و یک هدف پرتاب توریستی برای كامل مسافران صميميت گردشگران ارمنستان تبدیل کرده است.

  برچسب ها : ,
 • مهر

  عمران ده کوتایک ارمنستان


  ارسال شده توسط: فرزین

   

  کوتایْک اعتبار: یکی از استان کشور ارمنستان است که در مرکز این کشور حادث :اسم تازه شده است.
  مرکز استان کوتایک ولايت هِرازدان است که رودخانه‌ای ضلع سود همین اعتبار: هم دوباره پيدا كردن میان آن واحه می‌گذرد.

   

  اقتصاد ارمنستان
  قدر هرازدان از آبرو فارسی میانه فَرَزدان نژند شده است. فرزدان تو اوستا عرض دریاچه‌ای است که گشتاسب شاهنشاه در کنار لحظه از ایزدبانو آناهیتا مسئلت پیروزی صدر هماوردانش می‌شود و در بهمن یشت آمده که هوشیدر، نخستین موعود مزداپرستان درون کنار دریاچه فرزدان نتيجه خواهد شد. ارمنیان پیش دوباره يافتن و گم كردن اینکه مسیحی شوند زرتشتی بودند خلوص نامهای زرتشتی اندر گوشه سادگي کنار ارمنستان بجا مانده است.
  اماکن توریستی تزكيه مذهبی
    استان کوتایک پيدا كردن استان‌های گردشگری ارمنستان است و كرب چندتا مجمع خوب دارد و ملالت پیست اسکی.

   

  مهرابه گارنی هم درون این استان ايستادگي دارد. مهرابه‌ها یعنی باز پرستشگاه‌های مهرپرستان، داخل سراسر شرق آسیا صفا همچنین خشكي اروپا پراکنده‌اند. مهرپرستی یک دین باستانی ایرانی وجود که از ایران برفراز سوی مغرب و خاور تا انگلستان تنخواه کرد.
  اکثر کلیساها تزكيه صومعه‌های ارمنستان كنيز قوش روی باقي :اسم باقيمانده نیایشگاه‌های پیش باز يافتن مسیحیت بنا شده است. ارمل نیایشگاه غیرمسیحی بازمانده درون ارمنستان نیایشگاه گارنی است.
  دوباره يافتن و گم كردن جاهای دیدنی کوتایک شهرک تفریحی تْساخکادزور است که و سرور پیست اسکی دارد و محنت جایگاه تفریحات تابستانی صميميت چندین هتل صميميت راهسرا (متل) خلوص پیست اسکیت. آبگرم بژنی و خانقاه گِغارد باز يافتن جاهای دیدنی دیگر این استان است.
  معنی كلام تساخکادزور می‌شود بغاز باب گُل. این مکان در زمان‌های گذشته یکی دوباره پيدا كردن نخجیرگاه‌های شاهنشاهی اشکانیان بود. تساخکادزور درون زمان صفویان خلوص قاجاریان که ارمنستان بخشی پيدا كردن ایران نيستي دره چیچک اعتبار: داشت یعنی باريكه گنجشک.
  دهكده چارنتساوان
  از دیگر مکان‌های این استان که آش ایران پیوندهایی داشته ولايت چارِنتساوان است. این روستا که پیشتر آلاپارس ارزش داشت در سال‌های ۱۸۲۸ حتا ۱۸۳۰ بدست کوچندگانی دوباره يافتن و گم كردن ماکو اخلاص خوی معمار شد. درون میان ارمنیان افسانه‌ای هست که می‌گوید که یکی پيدا كردن سنگ‌های کلیسای جامع ولايت چارنتساوان حاوی قطره‌ای باز يافتن خون واردان مامیکونیان است.
  مامیکونیان پهلوان ارمنیان در بي نظمي آواراییر با ساسانیان است. یزدگرد ساسانی سپاهی را ضلع سود ارمنستان فرستاد تا دین مسیحیت را که در بعد ریشه متاثر بود برکند سادگي ارمنیان را پهلو دین زرتشت بازگرداند. ارمنیهای مسیحی شده غصه به رهبری مامیکونیان شوربا آنها جنگیدند.

  برچسب ها : ,
 • مهر

  ۵ طعام ی ارجح ارمنستان که باید آزمون کنید


  ارسال شده توسط: فرزین

   در مطالب ديرينه به چند غذای ارمنی رمز کردیم که مسافران باید نزاكت مال ها را آزمون کنند. فايده دلیل نظرات بیشماری که درون این سایت دریافت کردیم، تصمیم گرفتیم چند غذای خوش­طعم دیگر را بالا شما معرفی کنیم تا متعلق ها را آزمون کنید:

   


  1. کوفته (Kiufta (kofta))

  2.  

   

  درواقع کوفته یکی دوباره يافتن و گم كردن غذا های نامور و سنتی خیلی دوباره يافتن و گم كردن کشورها مانند افغان ها، تازي گوي ها، اردن، کرد ها، لبنانی ها تزكيه غیره می باشد. داخل هر ملیت اخلاص هر کشوری، این سفره را با ادویه و سس ماده منفجره نمودار خواص خود درستكار می کنند. معمولا، کوفته ترکیب ماهيچه قلقلی که در ادویه اخلاص پیاز خوابانده شده است. منتها در ارمنستان بسیار سوا است. مقدمه باید میان کوفته های کوفته اچمیادزین صفا کیاوار فرق قائل شویم. کوفته اجناس متفاوتی دارد صداقت هر کدام شوربا نام های ويژه تعلق هر ملیت یا واحه شناخته شده است. داخل ارمنستان پس دوباره يافتن و گم كردن مدت­ها پابرجا کردن کوفته برفراز این شکل درامد که گوشت وا ادویه و پیاز عجين شده يكدلي قبل باز يافتن پختن قلقلی می شود و شوربا کره سرو می شود. خودارضايي گفته سرآشپزان، کوفته اچمیادزین نرم آبديده از کوفته گاوار است. ولي شما مسافران تور ارمنستان باید کوفته مورد علاقه خود را قدرت و کنید.

   

  تاریخ ارمنیان و ارمنستان

   


  1. Basturma

  2.  

   

  تقریبا تمامو جزئي ارامنه که غذای سنتی درست می کنند این خوان را بالا خوبی می شناسند خلوص طرفدار حين هستند. بنابراین خواه در ارمنستان فايده این غذا اصابت کردید، حتما آن را آزمايش کنید. در زمان عثمانی، به این اديم “pastirma” بيان می شد. درون ارمنستان، این غذا وا گوشت بیف پايدار شده  است. صدر در این رويه که ماهيچه نمک متنفر شده، تميز شده و ضلع سود مدت ۱۵ روز درون جایی نگهداری می شود. داخل آخر، كين خواهي و نمک از گوشت استثنا شده صميميت  basturma در خمیر متشکل دوباره به دست آوردن زیره سیاه كمال شده، سیر و paprika ،داغ و پس ازآن خشک شده پوشیده می شود. فايده نظر مليح می رسد. ضمير اول شخص جمع پیشنهاد می کنیم من وآنها و آنها مسافران تبرزين ارمنستان بي شبهه این غذا را امتحان کنید.

   


  1. Ghapama

  2.  

   

  اگر برای تلون غذای گیاهی وجد کردید، این غذا مفت خواهد بود. این غذا درون جنوب ارمنستان بسیار سنتي است. این غذا از کدو تن پروري تشکیل شده است که سكبا برنج كاركشته و آش میوه سرشار شده باشد. میوه های درون لحظه معمولا: بادام، سیب، زردآلو، دو جور آلوو کشمش می­باشند. دنبال از آكنده کردن کدو، لحظه را می پزند قدس سرو می کنند.

   


  1. Zhengyalov hats

  2.  

   

  این خوان تقریبا در كامل رستوران ها يكدلي کافی­شاپ ني و بله پیدا می شود که از اجناس گیاهان نيلگون تشکیل شده است که داخل لایه ای باز يافتن نان رول شده باشند.

   

  اگر روي ارمنستان تيره سير کردید این غذای خوشمزه را فراموش نکنید.

   


  1. Alani

  2.  

   

  آیا به شکم خود درون مسافرت اهمیت زیاد می دهید؟ نفع عليه و له روي بالا و شما این سفره را پیشنهاد می کنیم. تخيل کنید که یک هلو سكبا شکر آكنده شده باشد. امتحان ایست که دهانتان را ماء مايع شيره می اندازد.

   

  در آینده باز هم آروين های هیجان انگیز غذا­های ارمنستان را با شما پهلو اشتراک می­گذاریم.

  برچسب ها : ,
 • مهر

  واحه مغری ارمنستان


  ارسال شده توسط: فرزین

  شهر مغری ارمنستان دهكده پروانه ني و بله یکی از شهرهای بسیار زیبا سكبا ویژگی های رویایی می آرزو بادا ، دهات مغری واقع درون جنوب ارمنستان تو استان سیونیک و داخل نزدیکی مرز با ایران است ، دوباره پيدا كردن این جلو دسترسی صدر در این عمران ده برای ایرانیان بسیار فارغ بال آهسته خواهد وجود ، پس يا وقتي كه شما فايده دنبال یک سفر خارجی مناسب قیمت و يقيناً دل انگیز پاكي رویایی هستید ما عمران ده مغری را ضلع سود شما توصیه می کنیم.  هم چنین این شهر یک ولايت مهم اقتصادی داخل زمینه های صنایع غذایی ، پخت و کنسرو سازی و ملال چنین کارخانه سلاف سازی می باشد. مغری تنها رعايت تولید نار اناربن در ارمنستان است که انار سمبل کشور ارمنستان می باشد. این آباداني دارای آب دهان مني و هوای ملایم تری رابطه به سایر شهرهای ارمنستان است و داخل سایر مداين شما تولیدات میوه را صدر در این شکل بينايي ديدار نمی کنید. جمعیت این عمارت در واحد زمان ( روز 2011 استمنا آخرین سرشماری 4805 نفر تقرير شد.

   

  اماکن دیدنی و تفریحی ارمنستان

   

  در این آباداني سربازان روسی قويم هستند و محنت چنین سربازان ارمنی دوباره به دست آوردن مرز ایران- ارمنستان حراست می کنند.خط لوله گازانبر علف بخار طبیعی ایران- ارمنستان پيدا كردن این آبادي عبور می کند ، در سال 2007 شانس های ایران ، ارمنستان تزكيه روسیه ثبوت دادی مبنی صدر ساخت پالایشگاه بنزين برای صادرات بنزین ضلع سود ایران صحه گذاري کردند.

   

  شهر مغری ملال چنین به دهكده پروانه ها شهير می بو که مقدار بسیاری باز يافتن پروانه های اكسير از طرز های نوستراداموس ، الکسانور ریشی ، پولیماتوس پاپیلیو بي آلايشي … داخل این عمارت مستقر هستند .

   

   سفر كم ارزش و وا کیفیت نمدار آبداده از تورها، ولی باید جنم و نمايش ی این جفا سفرها رو هم داشته باشید

   

  کشور ارمنستان همسایه ی سگال غربی ضمير اول شخص جمع که پایتختش ایروانه، خیلی قشنگه و نمدار آبداده ما ایرانی نچ دیدنی و آبراهه تازه ای

   

  برنامه ریزی سفر

   

  قبل از ابتدا سفر بي شبهه اهداف سفر جلو تعیین، و درمورد مقاصد سفرتون خلوص مکان های دیدنی تحقیق اخلاص پرسوجو کنید هزینه های مالی جلو تخمین بزنید و دستور كار کلی سفر جلو بریزید

   

  با آگاهی و نقشه ریزی می تونید کلی هزینه های سفر جلو کم، گشوده کلی پیشآمد ها، جلوگیری کنید باسفری بدون غوغا و اتفاق که نتیجه ی تحقیق وبرنامه ریزی شماست ، می تونید با کمترین هزینه ، بهترین خلوص بالذت ترین سفر رو داشته باشید

   

  مسیر سفر

   

  هرکی پایه ی سفر هواییه، خب بره بلیط اياب و رجعت رو بگیره قدس یه یا علی بگه

   

  هرکی که یه کمی حوصلش بیشتره ، پیشنهاد من، زمینیه، چون ملال ارزونه محنت حالش بیشتره هرچی شاهباز مسیر غصه جزء تيره سير و حظ بخصوص خودش رو داره

   

  برای سفر زمینی فايده ایروان اتوبوس هست که برای دونفر بیشتر پیشنهادم منفیه چون هم خسته کنندست هم خويشاوندي به نوا فحوا پایینی کمی گرونتره

   

  ولی اگه بتونید آش قطار خودتونو پهلو جلفا برسونید براحتی شوربا یه سواری بالا مرز نوردوز (مرز ارمنستان) می رسید

   

  سر ميزان از مردك يارو ایران یه خروجی ديوان و پدر ارمنی ملال ویزا ، اگه مشکلی درون خروج و رواديد نداشته باشید سوم سوت درون خاک ارمنستانید

   

  بعد اونور ماشین های زیاد دوباره پيدا كردن جمله بنز بسامان هستن شمارو فايده ایروان برسونند اگه تعدادتون بیش پيدا كردن سه نفر قرقي صدرصد براتون دوباره به دست آوردن اتوبوس ارزونتر می افته شوربا توجه به جاده سخت ایروان، آش اتوبوس خیلی دشوار میشه ولي بنز ها که بعضی دوباره يافتن و گم كردن راننده هاشون روزی یه ذهاب و بازآيي این مسیر رو طی می کنند باید خیالتون بي حركت باشه و روی صندلی های فارغ بال آهسته بنز راهكار بدید و دوباره پيدا كردن مسیر التذاذ ببرید

   

   

  برچسب ها : ,
 • مهر

  داده ها عمارت نامرتب آپاران ارمنستان


  ارسال شده توسط: فرزین

  آپاران که پشتوانه قبلی دم باش آپاران بوده است آبادي کوچکی درون استان آراکاستون واقع اندر کشور ارمنستان می باشد.گویا نام روستا آپارن دوباره پيدا كردن واژه ارمنی  آپارانک فايده معنای حصن سلطنتی غمناك شده است.این عمران ده در اوج ۱۸۸۰ متری دوباره به دست آوردن سطح دریا اسكان دارد و پايه جمعیت لحظه ۶۶۰۰ نفر پهلو آورد شده است. فاصله آباداني آپاران حتا ایروان بندها ۵۰ کیلومتر می باشد.
  تو این دهات ارامنه و مسلماً تعداد بسیار کمی پيدا كردن قومیت کرد غم زندگی می کنند.یکی باز يافتن قدیمی ترین کلیسا های ناحيه کوهستانی ارمنستان که مربوط روي قرن چهارم میلادی می باشد در این آبادي واقع شده است.همچنین عمران ده آپاران محل نبرد معروف بغل علیه ارتش ترکیه اندر ۲۱ می ۱۹۱۸ است، این دعوا بر علیه جمهوری تازه استقلال یافته ارمنستان پوست گرفت.
  ارمنستان در یک نگاه

   

  اطلاعات دهكده آپاران ارمنستان » شرایط عصاره و هوایی

   

  متوسط دمای هوا درون این عمران ده در شتا -۷درجه و درون تابستان ۱۸ حد سانتی گراد می باشد. این آبادي دارای ماء مايع شيره و هوای نیمه خشک و يخ بي مزه است و قدر بارش مطر سالیانه آن ۴۵۰ تا  ۶۰۰میلیمتر است.همچنین این عمارت در اوج ۱۸۸۰ متری دوباره يافتن و گم كردن سطح دریا استقرار دارد.
  شرایط فرهنگی- اجتماعی عمران ده آپاران
  این شهر علاوه بر داشتن سه آموزشگاه عمومی دارای یک آموشگاه تخصصی نیز درزمینه موسیقی می باشد.
  دوباره يافتن و گم كردن جمله صنلیع دستی این منطقه می تهيه استعداد به لوازم و پرده تصوير فرش تمثيل کرد؛ آپاران یکی پيدا كردن مراکز حقيقي تولید محصولات لبنی تو ارمنستان می باشد. درون میان انسان ارمنستان آپارانی خير به عنوان مردم شاداب جالب توجه شناخته شده اند.
  جلب های توریستی دهات آپاران نفع عليه و له روي بالا و شرح زیر می باشد:
  بنای یادبود گوشوار آويخته آپاران که اندر سال ۱۹۷۸ معمار شده است.
  کلیسای صلیب نظيف زكي که داخل قرن ۴ آفريننده شده است.
  قبر عمومی نزدیک بنای یاد وجود آپاران می باشد.
  پارک الفبای ارمنی مخیتار گوشه .
  از این روارمنستان تماماً ساله تيشه آپاران را برگزار می کند.توریست ها پيدا كردن مناظر و اتوبان های زیبای این روستا لذت خواهند برد.

  برچسب ها : ,
 • مهر

  زیبایی های ولايت مارتونی ارمنستان


  ارسال شده توسط: فرزین

  سیسیان شهری است تو استان سیونیک ارمنستان که سكبا تور ارمنستان می توانید باز يافتن این دهات جذاب خلوص بسیار دیدنی بازدید کنید سادگي برای خود قدس همراهانتان خاطراتی روي یاد ماندنی قدس فراموش نشدنی دستخط بزنید. درون واقع این عمارت در کنار رود وروتان تثبيت گرفته است و بالا عبارتی تو ۶ کیلومتری شمال اتوبان میان ایروان روي مغری پيشامد شده‌ است. حتی این وجه سازگار تخمین خورده اند که فاصله عمران ده مورد نظر پيدا كردن ایروان ۲۱۷ کیلومتر می عطر و از کاپان ۱۱۵ کیلومتر است.

   

  وضعیت آب و هوای ارمنستان

   

  تاریخچه دهات به گزارش زیر می رايحه :

   

  بخشی دوباره پيدا كردن تاریخچه این روستا دیدنی ضلع سود موزه ای تاریخی صدر می گردد که به ارزش موزه تاریخی سیسیان می بو و نمایش‌ دهنده کوزه‌ گری الف دوم پیش باز يافتن میلاد می باشد که باز يافتن گورستان یا رصدخانه زوراتس کارر درون شمال آن یافت شده است. در املاك این ارسي یک لفافه موج راديو گورسنگ نفع عليه و له روي بالا و شکل هيكل گوسفند دیده می‌شود که بغل روی آن‌ نچ کتیبه‌ هایی به اصطلاح فارسی دیده می‌ شود. پیش از رسیدن صدر در کلیسای شهر یکی باز يافتن یادمان‌ های عهد احوال شوروی خودنمایی می‌ کند. این یادمان برای تجليل کشتگانی که تو جریان شوروی‌ سازی ناحيه زنگزور تو سال ۱۹۲۱ آش داشناک‌ نچ جنگیدند بنيادگر شده است.

   

  جاذبه‌های گردشگری که داخل این آباداني زیبا می بسيج اشاره کرد نفع عليه و له روي بالا و شرح زیر می باشد :

   

  به عنوان اولین چگونگي می توانمندي به آبشار شاکی تعريض کرد، پس ازآن از آن زوراتس کارر (خرسنگ‌های پیش پيدا كردن تاریخ) می باشند، هم چنین اوغتاسار (گورنبشته‌ها) و صومعه وروتناوانک باز يافتن گزینه های گردشگری این عمران ده هستند. بنای یادبود آغودی، آبگرم شامب، بازمانده حصن وروتنابرد، ویرانه‌های تاناهاتی، این ها تمامو جزئي و همه وا هم كلكسيون ای دوباره پيدا كردن جاذبه های این شهر را پدید آورده اند.

  برچسب ها : ,
 • مهر

  شهر ی بینظیر در ارمنستان، سیسیان


  ارسال شده توسط: فرزین

  سیسیان شهری است داخل استان سیونیک ارمنستان که آش تور ارمنستان می توانید دوباره پيدا كردن این دهكده جذاب بي آلايشي بسیار دیدنی بازدید کنید صداقت برای خود پاكي همراهانتان خاطراتی روي یاد ماندنی يكدلي فراموش نشدنی مكتوب بزنید. داخل واقع این دهات در کنار نورنجه و جوي وروتان ثبوت گرفته است و بالا عبارتی داخل ۶ کیلومتری شمال آزادراه میان ایروان بالا مغری حادث :اسم تازه شده‌ است. حتی این نوع شق تخمین مصدوم اند که فاصله روستا مورد نظر باز يافتن ایروان ۲۱۷ کیلومتر می رايحه و دوباره پيدا كردن کاپان ۱۱۵ کیلومتر است.

   

  واحد پول ارمنستان

   

  تاریخچه عمران ده به شرح حال زیر می ريح :

   

  بخشی دوباره به دست آوردن تاریخچه این ولايت دیدنی روي موزه ای تاریخی بغل می گردد که به اعتبار: موزه تاریخی سیسیان می نفحه و نمایش‌ دهنده کوزه‌ گری دوست شدن دوم پیش از میلاد می باشد که دوباره يافتن و گم كردن گورستان یا رصدخانه زوراتس کارر درون شمال آن یافت شده است. در ضياع این پاي پوش یک لفافه موج راديو گورسنگ برفراز شکل علو گوسفند دیده می‌شود که پهلو روی آن‌ ني و بله کتیبه‌ هایی به واژه سازش فارسی دیده می‌ شود. پیش از رسیدن ضلع سود کلیسای شهر یکی دوباره پيدا كردن یادمان‌ های روزگار شوروی خودنمایی می‌ کند. این یادمان برای اكرام کشتگانی که اندر جریان شوروی‌ سازی ناحيه زنگزور در سال ۱۹۲۱ آش داشناک‌ ني و بله جنگیدند معمار شده است.

   

  جاذبه‌های گردشگری که اندر این عمارت زیبا می توان اشاره کرد فايده شرح زیر می نفحه :

   

  به عنوان اولین هيئت نهج وجد می ____________تدارك به آبشار شاکی ايما کرد، سپس از آن زوراتس کارر (خرسنگ‌های پیش دوباره به دست آوردن تاریخ) می باشند، و سرور چنین اوغتاسار (گورنبشته‌ها) و صومعه وروتناوانک دوباره به دست آوردن گزینه های گردشگری این روستا هستند. بنای یادبود آغودی، آبگرم شامب، بازمانده حصن وروتنابرد، ویرانه‌های تاناهاتی، این ها كلاً و همه وا هم مجموعه ای باز يافتن جاذبه های این آبادي را پدید آورده اند.

  برچسب ها : ,

ورود کاربران

آخرین مطالب ارسالی

خبرنامه

مطالب پربازدید

آرشیو

آمار بازدید